Subscribe to Our Newsletter!

Be the first to get notified of the newest publications.

Comunitate – Identitate – Diferență: Priviri fenomenologice

BEJINARIU, Alexandru; BORȚUN, Ileana (ed.)

5.0020.00

SKU: 978-606-697-055-6 Categories: , Tag:

Comunitate – identitate – diferenţă reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai importante triade conceptuale ale timpului nostru. Problema identităţii şi a raportului său cu alteritatea nu este, desigur, nouă, fiind chiar mai străveche decât filozofia însăşi. Dar în ultimul timp a devenit tot mai clar, poate mai mult ca niciodată, cât de legată este această problemă de problema comunităţii. Este tot mai greu de ignorat faptul că tipul de comunitate în care trăim depinde, în ultimă instanţă, de modul în care gândim raportul dintre identitate (identitatea personală, naţională, europeană ş.a.m.d.) şi diferenţă (adică „celălalt“ şi „ceilalţi“).

Deşi comunitatea a trecut în prim-planul cercetărilor filozofice încă din secolul trecut, în urma celui de-al doilea război mondial şi, mai apoi, a prăbuşirii Cortinei de Fier, mai multe fenomene recente – cum ar fi criza refugiaţilor sau Brexit-ul şi problemele pe care acesta le ridică cu privire la viitorul Uniunii Europene – arată că încă nu gândim îndeajuns de mult şi de profund cu privire la comunitate. În fapt, gândirea comunităţii reprezintă un travaliu ce trebuie asumat de fiecare generaţie, de fiecare individ în parte.

Lucrările reunite în volumul de faţă fac parte, şi ele, din acest proces, tocmai pentru că abordează, din perspective fenomenologice diverse, relaţia dintre identitate şi diferenţă, provocând cititorii să-şi asume şi ei, la rândul lor, sarcina de a gândi cu privire la existenţa noastră în comun.

Volum publicat în cadrul proiectelor: Phenomenological Approaches to the Anthropological Difference (PN-II-RU-TE- 2014-4-0630) și The Ethico-Political Relevance of Thinking. An Interdisciplinary Approach to the Relation Between Thinking and Action (PN-II-RU-TE-2014-4-2881)

Cuprins

Bogdan MINCĂGândirea acțiunii ca gândire a diferenței și identității la Martin Heidegger
Paul SANDUAlterizarea: constituirea persoanei prin raport cu celălalt în fenomenologia husserliană
Remus BREAZUConceptul heideggerian de autenticitate în Ființă și timp
Ileana BORȚUNIdentitatea lărgită. Exercitarea facultății de judecare ca ospitalitate
Paul MARINESCUPuncte oarbe ale identității cu sine
Alexandru BEJINARIUAnimalul din fața mea
Cristian CIOCANDiferența antropologică, structurile teritorialității și posibilitățile violenței
Cătălina CONDRUZDe la întâlnirea cu Sine la întâlnirea cu Celălalt. Configurarea alterității pornind de la conceptul de contra-intenționalitate
Elvira ISTRATE GROZACriza comunității. Posibile căi spre „comunitatea fără comuniune“

ISBN: 978-606-697-055-6 (paperback)
ISBN: 978-606-8266-79-4 (ebook)

Weight 0.400 kg
Dimensions 20 × 13 × 2 cm
Publication Year

2018

No of pages

253

Language(s)

Romanian

Buying options

Paperback for Individuals, eBook for Individuals, Paperback Institution, eBook Institution

Scroll to Top