Liber amicorum: studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu

CIOABĂ, Cătălin; MINCĂ, Bogdan (eds.)

7.0030.00

Iată o „carte a prietenilor“ în toată puterea cuvântului. De altfel, chiar aşa se şi numeau, pe vremuri, volumele aniversare: liber amicorum. E o tradiţie academică veche şi totuşi mereu nouă, în măsura în care, acum şi întotdeauna, o faptă culturală autentică se naşte cel mai adesea sub auspiciile prieteniei. Tocmai acest lucru l-au învăţat de la Gabriel Liiceanu elevii şi prietenii săi mai tineri, care au trăit din emulaţia pe care acesta a creat-o, în deceniile din urmă, în filozofia românească. Poate că cel mai de preţ dar pe care l-au primit – prin cărţile şi cursurile sale, prin prezenţa sa publică – a fost întotdeauna sentimentul că „merită făcut“, că „are sens“, că trebuie urmărit şi dus până la capăt un proiect cultural. Cartea cuprinde, deopotrivă, şi contribuţiile unor autori de marcă ai vremii noastre, care s-au alăturat celor mai tineri spre a se bucura împreună de momentul aniversar. Iar cum una dintre cele mai mari bucurii de pe lume este aceea a unei pagini bine scrise, fiecare dintre aceştia, prevăzător, a pus-o la păstrare între copertele acestei cărţi.
CUPRINS
Cuvânt introductiv
Bibliografie
Distincţii şi premii
ÎNTÂLNIRI, EVOCĂRI
MARIE-FRANCE IONESCO, Bien que ce soit lui, bien que ce soit moi
ANDREI PLEŞU, O prietenie a contrariilor
MIRCEA CĂRTĂRESCU, Racursi cu Gabriel Liiceanu
VLAD ZOGRAFI, Gabriel Liiceanu: Trei împrieteniri
VLADIMIR TISMĂNEANU, Gabriel Liiceanu şi onoarea intelectualilor democraţi
RADU PARASCHIVESCU, Motor! În patru acte
CĂTĂLIN CIOABĂ, Dacă există destin
NEAGU DJUVARA, Cuvânt la aniversară
ALAIN BESANÇON către GABRIEL LIICEANU
ANA BLANDIANA, Genealogie
EMIL BRUMARU, Două sonete
PROVOCĂRI EXEGETICE
IOANA PÂRVULESCU, E vorba despre un om
DAN C. MIHĂILESCU, Magia lui Bildung şi scrierea de sine
MIRCEA FLONTA, Spectrul filozofiei
TOMA PAVEL, Hotare şi drumuri
ŞTEFAN AFLOROAEI, Singurătatea, aici de faţă şi totuşi inactuală
ALEXANDER BAUMGARTEN, Despre Ahile şi despre adevăr
GHEORGHE PAŞCALĂU, „O figură de o nemăsurată, de o infinită frumuseţe“: Dostoievski în cerul Ideilor lui Platon
PAUL MARINESCU, Lovitura zen şi vibraţia fiinţei
GABRIEL CERCEL, Turnura literară. Aspecte ale hermeneuticii autobiografi ce la Martin Heidegger şi Gabriel Liiceanu
BOGDAN MINCĂ, „Dacă un asemenea om există…“. O interpretare la Hippias minor
SORIN LAVRIC, Maladiile destinului la Noica şi Liiceanu
STUDII ŞI ESEURI
FRIEDRICH-WILHELM VON HERRMANN, Der Ursprung des Kunstwerkes und das Ereignis
WALTER BIEMEL, Das Scheitern des Suchens nach dem Wohnen in Kafkas Werk
VICTOR IERONIM STOICHIŢĂ, Inkarnatfarbe. Ein Kunstbegriff im Spannungsfeld zwischen deutschem Idealismus und französischer Phänomenologie
VIRGIL CIOMOŞ, Intelectualul şi Autoritatea
ANDREI CORNEA, Gnoza epicureană
CHRISTIAN FERENCZ-FLATZ, Despre timiditate
CRISTIAN CIOCAN, De la foame la eros: Fenomenologia corporalităţii în Totalitate şi infinit
  • ISBN: 978-606-8266-37-4 (paperback)
  • ISBN: 978-606-8266-38-1 (eBook)
Weight 0.570 kg
Dimensions 24 × 16 × 2 cm
Publication Year

2012

No of pages

360

Language(s)

French, German, Romanian

Buying options

eBook for Individuals, eBook Institution